Általános használati feltételek

Általános használati feltételek

Általános Használati Feltételek


PREAMBULUM

Köszöntjük az EMOTOROK webáruházban, megtisztelő, hogy a választékunkkal a rendelkezésére álhatunk.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi Általános használati feltételeket. Internetes oldalunk használatával a felhasználó automatikusan elismeri és elfogadja változatlan formában az abban rögzített feltételeket. A webáruház használatával, az azzal kapcsolatos feltételekkel, a vásárlás menetével, a termékekkel kapcsolatos kérdései, illetve egyedi igény esetén keressen minket a megadott elérhetőségeken.

IMPRESSZUM

A jelen Általános használati feltételek (a továbbiakban: Általános használati feltételek, ÁHF. vagy Dokumentum.)
TOMIMOTO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 7629 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 98/2;
Cégjegyzékszám:02-09-075365; bejegyző bíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12417771-2-02
E-mail: [javascript protected email address]
Telefonszám: +36 20 800 0230,
Tárhelyszolgáltató: WAWONA Internet Kft.
7621 Pécs, Perczel Miklós u. 35
Telefon: +36 72 227 718;
E-mail: [javascript protected email address]

Weboldal: https://whosting.hu/
a továbbiakban: TOMIMOTO vagy Eladó vagy Szolgáltató vagy Üzemeltető által üzemeltetett www.emotorok.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) Vásárlója (a továbbiakban: Vásárló vagy Felhasználó vagy Ügyfél) általi használatának feltételeit tartalmazza. Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldal Általános Használati Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként egyoldalúan módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános használati feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. Az Általános használati feltételek tartalmát érdemes időről-időre figyelni a Weboldalon. A Felhasználó/Vásárló/Ügyfél jogosult az Általános használati feltételek ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került a Weboldalon.

FOGALMAK

Az alábbi fogalmak a jelen ÁHF-ben a következők szerint értelmezendők:
TOMIMOTO jelenti a TOMIMOTO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. magyar gazdasági társaságot (Székhely: Pécs, Zsolnay Vilmos utca 98/2; Cégjegyzékszám:02-09-075365, adószám: 12417771-2-02)
Felhasználó: az a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki az emotorok.hu oldal tartalmához hozzáfér
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Ügyfél: az a Felhasználó, aki az emotorok.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) – elfogadva ezáltal a emotorok.hu Általános Felhasználási Feltételeit. Természetes személyek esetén a regisztráció feltétele a 16. életév betöltése.
Vásárló: az az Ügyfél, aki az emotorok.hu oldalon a Saját fiókon keresztül megrendelést adott le. Természetes személy esetén feltétel a 16. életév betöltése.
Saját fiók: az Ügyfél az emotorok.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre neve, e-mail címe és jelszó megadásával. Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül Vendégként megrendelést ad le az emotorok.hu-n, a TOMIMOTO részére, a megrendelés során megadott adatok elmentésre kerülnek, de saját fiók nem jön létre.
A megkötött szerződés nem kerül iktatásra, azonban a rendelés leadásakor Vásárló által elfogadott ÁHF dátum alapján Társaságunk által, kérésre visszakereshető.
Felelősség a megadott adatok valóságáért: A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Felhasználó a felelős az általa megadott adatok valóságtartalmáért, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének való megfelelésért. Amennyiben az TOMIMOTO tudomására jut, hogy a Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet az emotorok.hu használatából kizárni.
A TOMIMOTO jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet az emotorok.hu használatából kizárni abban az esetben is, ha az Ügyfél visszaélésszerűen használja az emotorok.hu honlapot, illetve annak a szolgáltatásait. A webáruház visszaélésszerű használatának minősül például, ha az Ügyfél több termékre rendelést ad le, ám azokat önhibájából, szándékosan a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően nem veszi át.
Az adatbeviteli hibák javítása: A Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak az adatbevitel során, a véglegesítés előtt folyamatosan lehetősége van a böngészőben a vissza fülre kattintva a bevitt adatok módosítására, így a következő oldalra lépés után is javíthatóak az adatok.,
Kosár: A Vásárló/Felhasználó Saját fiókjának az a része, ahova a Vásárló/Felhasználó elhelyezheti azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket meg kíván vásárolni az elhelyezés pillanatában, vagy egy későbbi időpontban.
Weboldal: a www.emotorok.hu weboldalon és aloldalai alatt található online kereskedelmi áruház.;
Termékek és Szolgáltatások: minden olyan, a Weboldalon feltüntetett/szereplő, a TOMIMOTO által értékesítésre szánt birtokba vehető forgalomképes ingó dolog és/vagy szolgáltatás, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja.
Szerződés: a Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül létrejött a jelen ÁHF-ben foglaltak szerinti ügylet. A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.
Tartalom: – minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető; – minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld; – az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak;
Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) a TOMIMOTO által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely az emotorok.hu oldalt érintő változásokról/újdonságokról, az emotorok.hu-n megjelenített Termékekről és/vagy az Eladó által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt;
Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad elutasít; a Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni. A vásárlás folyamán a Kosárba helyezett terméklistáról termék a termék megnevezése és képe mellett feltüntetett „törlés” (X) gomb, a teljes kosár a képernyő bal alsó sarkában található kosár ürítése gomb segítségével bármikor törölhető.
Kosárérték: Összegezett vételár, amely az egy Megrendelésben az Eladóktól megrendelni kívánt összes Termék vételárát és kiszállítás esetén a rendszer által jelzett kiszállítási díjat tartalmazza, azaz a Vásárló által a Megrendelés leadását követően az Eladó részére fizetendő végösszeg.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, PANASZÜGYINTÉZÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó. A jelen Általános használati feltételek elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a jelen ÁHF-ből származó jogai és kötelezettségei összességét az TOMIMOTO cégcsoportba tartozó más társaságok, illetve harmadik személyek részére átruházza. A Felhasználó ezennel előzetesen hozzájárul az ilyen szerződésátruházáshoz.
A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Ügyfélszolgálati iroda helye: 7629 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 98/2
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
H-P: 10:00 - 17:00
Sz: 10:00 - 12:00
Telefon: +36 20 800 0230
Internet cím: http://emotorok.hu
E-mail: [javascript protected email address]
Bejegyzés a vásárlók könyvébe.
A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre TOMIMOTO 30 napon belül írásban válaszol.
A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti TOMIMOTO-nak a panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve az ő érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt TOMIMOTO köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, TOMIMOTO a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt TOMIMOTO - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját TOMIMOTO indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt TOMIMOTO köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
1. a fogyasztó neve, lakcíme,
2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4. TOMIMOTO nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és a Vásárló - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
TOMIMOTO a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. A TOMIMOTO székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Baranya Megyei Békéltető Testület Székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.; elérhetőségei: Levelezési cím: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető Testület, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.; E-mail cím: [javascript protected email address]; Telefon: +36 72 507 154. A TOMIMOTO a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/
A TOMIMOTO és az Ügyfél a közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Pécsi Törvényszék elé kell terjeszteni, amennyiben az nem ellentétes a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben rögzített a vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre vonatkozó illetékeségi kikötéssel.
Árak
A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása a gépjárművek kivételével nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁHF „Információra történő hagyatkozás hiánya” pontja alapján jár el az Eladó.
Gépjárművek esetén A hatályos jogszabályok változása, vagy hatósági intézkedések (vám; adó; illeték; törvényi változások, árfolyam változásból adódó árváltozás) miatt TOMIMOTONAK jogában áll ezen változásoknak megfelelően a gépjármű vételárát a Vásárló egyidejű értesítése mellett módosítani. Eladó köteles minden árváltozásról az átvételt megelőzően a Vásárlót értesíteni.
A Vételár emelését TOMIMOTO abban az esetben érvényesítheti, ha a kiválasztott termékre megkötött szerződésben érvényes árhoz képest és a gépjármű telephelyre érkezésekor érvényes ár közötti áremelés egyértelműen kimutatható.
Amennyiben Vásárló a szerződés megkötését követően, az Eladó által megrendelt gépjármű egyes paramétereit, kivitelét, stb. utólagosan módosítani kívánja ez esetben a szerződést módosítani kell. A módosításból eredő árváltozást, esetleges szállítási határidő eltolódásból fakadó többletköltségeket a Vásárló viseli. A szerződésben foglalt szállítási határidő a módosítást követően újraindul, amennyiben a módosítás erről másként nem rendelkezik.
Információra történő hagyatkozás hiánya
Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy frissítsük az oldalunkon közzétett információkat, alkalomadtán azonban előfordulhatnak tévedések.
Nem teszünk olyan kijelentést, szavatosság- vagy garanciavállalást, akár kifejezett, akár hallgatólagos módon, hogy az oldalunkon közzétett tartalom pontos vagy naprakész.
Biztos lehet benne, hogy az ilyen hibákat azonnal orvosoljuk, amint értesülünk róluk, azonban erősen ajánljuk, hogy az árakkal és specifikációkkal kapcsolatos információkat minden esetben egyeztesse más hivatalos kereskedők áraival mielőtt vásárlási döntését meghozná. Eladó nem vállalja a felelősséget, ha Ön nem ellenőrzi a fenti módon is az ilyen információkat.
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül a 0 Ft-os ár, kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 100000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 50000 Ft-ért kínált termék).
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
Felelősségünk korlátozása:
TOMIMOTO nem tehető felelőssé semmilyen kárért vagy veszteségért sem, amely az oldal Felhasználó által történő használatából ered, vagy abból, hogy Felhasználó képtelen használni az oldalt, vagy az oldalunkon megjelenített bármely tartalom Felhasználó által történő használatából vagy az arra történő hagyatkozásból ered. Korlátozás nélkül ideértve a közvetett vagy származékos károkat, illetve bármely olyan kárt, amely a használatból vagy a használat, adatok vagy nyereség elmaradásából fakad. Legyenek azok a webhely használatából eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő, szerződéses cselekmény, hanyagság vagy egyéb jogellenes magatartás által okozottak.
Nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért sem, amelyet vírus vagy támadás vagy egyéb technológiailag káros anyag okozott, amely megfertőzheti az Ön számítógépes berendezését, számítógépes programjait, adatait vagy egyéb szabadalmazott anyagait a weboldalunk használata miatt.
Az oldalunkra linkelt weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Az ezek használatából eredő bármely veszteségért vagy kárért sem vállalunk felelősséget.
Nem tudjuk garantálni, hogy oldalunk vagy a rajta szereplő bármely tartalom mindig rendelkezésre áll majd vagy megszakítás nélkül elérhető lesz. Oldalunkat vagy annak bármely részét előzetes értesítés nélkül, bármikor felfüggeszthetjük, visszavonhatjuk, megszüntethetjük vagy módosíthatjuk, és nem vállaljuk a felelősséget Ön felé, ha bármely oknál fogva oldalunk bármikor vagy bármely időszakra elérhetetlenné válik.
A jelen webhelyen a sebességre vagy a teljesítményre történő egyetlen utalás sem tekinthető a veszélyes módon vagy a nemzeti korlátokat túllépő sebességgel történő vezetésre való bátorításnak.
Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered. Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.
A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat.

SZERZŐI JOGOK

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: TOMIMOTO Kft
Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Ha az ÁHF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

MEGRENDELÉS

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.
Saját fiók
A Weboldalon történő Megrendeléshez a Felhasználónak/Ügyfélnek a Weboldalon Saját fiókot kell létrehoznia neve, e-mail címe és jelszó megadásával.
Megrendelés leadása
Az emotorok.hu weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.
Az Ügyfél jelen ÁHF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést (ajánlat).
A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja. (A rendelés folyamata: https://www.emotorok.hu/oldal/hogyan-rendelhetek-online)
Megrendelés módosítása, törlése
Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a Saját Fiókján keresztül – a Kosárba helyezett terméklistáról a termék a termék megnevezése és képe mellett feltüntetett „törlés” (X) gomb, a teljes kosár a képernyő bal alsó sarkában található kosár ürítése gomb segítségével bármikor törölhető.
Forgalomba helyezés
TOMIMOTO a Vásárló kifejezett megrendelésére, vállalja, hogy a megrendelt gépjárművet a vételár kifizetése után, Magyarországi forgalomba helyezéssel, magyarországi használatra forgalomba helyezi.
A forgalomba helyezés költsége tartalmazza: Vagyonszerzési illeték, Forgalmi engedély, Törzskönyv, Rendszám, Rendszám címke, Műszaki vizsga, és egyéb forgalomba helyezési költségeket, mint például 0 revízió, KRESZ csomag. Amennyiben az ajánlati ár nem tartalmazza a fenti szolgáltatások díját, úgy az a megrendelés során pontosan meghatározásra kerül. A Vásárló vállalja, hogy ezen összeget a megrendeléssel egyidőben, vagy legkésőbb a gépjármű átvétele előtt az Eladónak megfizeti.
Amennyiben a gépjármű forgalomba helyezéséhez az előírásos műszaki vizsgán kívül más engedély, nyilvántartásba vétel, vizsgálat stb. is szükséges, úgy ezek beszerzéséről ill. elvégeztetéséről Vásárló a megfelelő időben, saját költségén tartozik gondoskodni.
A gépjármű forgalomba helyezéséhez szükséges okmányoknak (pl.: járműkisérő lap, megfelelőségi bizonyítvány, regisztrációs adó igazolás. stb.) az illetékes Közúti Közlekedési Igazgatási Hatóság és Vám és Pénzügyőri Igazgatóság által történő kiadásából, a kiadás hibáiból, késedelméből eredő esetleges károkért az Eladó kizárja a felelősséget, amelyet a Vásárló tudomásul vesz.
Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte
Miután Vásárló leadta Megrendelését ajánlatát megtettnek kell tekinteni. A Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását (első rendszerüzenet).
Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre -akkor válik a Vásárló által tett ajánlat Eladó által elfogadottá -, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról vagy elutasításáról szóló visszaigazolást (második, visszaigazolásról szóló üzenet). Az elfogadásról szóló értesítés magában foglalhatja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról és a szállítás várható idejéről szóló értesítést is.
Mentesülés az ajánlati kötöttség alól
Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
Választott fizetési móddal kapcsolatos felelősség
Az online fizetések (banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési móddal (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek) kapcsolatos. A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.
Megrendelés elutasítása, törlése
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa. Eladó elsősorban kiskereskedelmi értékesítést végez, ezért Eladó fenntartja a jogot, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből– a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Különösen, amennyiben a megrendelt termékek mennyisége meghaladja a háztartásban használatos mennyiséget, valamint, ha a megrendelés kampány során történik.
Erről Eladó a Vásárlót e-mailben értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.
Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben: – amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót; – ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.
Vételár visszafizetése
A TOMIMOTO a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:
Vásárló banki átutalása esetén, a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg; .
Vásárló utánvétes fizetése esetén, amennyiben Vásárló hozzájárul, úgy az általa megadott bankszámlára történő banki átutalás formájában, egyébként postai úton történik a vételár visszatérítése.
Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került, és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A Felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.
A felek rögzítik, hogy Vásárló nem jogosult a szerződés itt rögzítettek szerinti felmondására, és az Eladó nem veszi vissza a gépjárművet amennyiben Vásárló a vásárláshoz hitelt, lízinget vagy kölcsönt vesz igénybe, ha a gépjárművet bármilyen teherrel terhelik, vagy az bármilyen jogviszonyban fedezetül szolgál vagy azzal kapcsolatban elidegenítés lenne folyamatban
Többletköltségek
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Az adminisztrációs és tranzakciós költség és a tulajdonjog változás hatósági bejelentésével kapcsolatban felmerült díjak és költségek levonásra kerülnek (pl: forgalomba helyezés költsége, többlet szállítás költsége, beépített tartozékok költségei, banki tranzakciók díjai és egyéb adminisztrációs, tranzakciós díjak). Vásárlónál felmerülő egyéb költség és kiadás megtérítését az Eladó nem vállalja.
Vételár visszatartása
Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.

SZÁLLÍTÁS

Vásárló felelőssége az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer számának megszerzése
A www.elektromotorok.hu weboldalt a magyar székhelyű TOMIMOTO KFT. gazdasági társaság üzemelteti. Egyes, az oldalról történő vásárlás (Megrendelés) esetében a hatályos magyar jogszabályok értelmében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal EKAER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) számot kérhet a vásárlótól. Az EKAER szám megszerzése a vásárló (mint Címzett) kötelessége és felelőssége, mint ahogyan a hatályos magyar jogszabályok betartása is. Mindebből következik, hogy ezen jogszabályok megsértéséből eredő következményekért a Vásárló felel.
Az EKAER számnak a www.emotorok.hu részére történő elküldése érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot a www.emotorok.hu telefonos ügyfélszolgálatával.
Szállítás módja
Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja.
Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok elküldését.
Az Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.
Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.
A termékek mennyiségi és minőségi átvétele
A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a szállító jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról, valamint arról, hogy a termék megfelel-e a rendelésben rögzített és visszaigazolt terméknek, a megrendelt mennyiségnek, aláírásával igazolja a hibátlan teljesítést.
Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni, és a Terméket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldeni.
Gépjármű esetén, amennyiben a Vásárló az előírt határidőn belül a gépjárművet nem veszi át, az Eladó 2.000 HUF+Áfa napi tárolási díjat számlázhat. A gépjármű átvételekor a Vásárló aláírásával igazolja, hogy a gépjárművet hibátlanul vette át. Amennyiben az üzemeltetés során hiba merül fel, a későbbiekben részletezett garanciális, jótállási, illetve az importőr által meghatározott feltételek érvényesek.
Elektronikai hulladék kezelése
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, amelyek káros hatást fejthetnek ki a környezetre és az emberi egészségre abban az esetben, ha azokat nem gyűjtik be szelektíven.
A Vásárlóknak kötelessége az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait szelektíven gyűjteni. Ezen hulladékok begyűjtése a szelektív hulladékgyűjtő pontoknál történik.
Az Ügyfelektől a nagyobb méretű ilyen jellegű hulladékot- abban az esetben, ha a leadott berendezés funkciójában megegyezik az elelktromotorok.hu-n vásárolt, új műszaki cikkel, a TOMIMOTO a megbízott futárszolgálatával elszállíttatja, amennyiben az Ügyfél ezen elszállításra vonatkozó igényét előzetesen a TOMIMOTO telefonos Ügyfélszolgálatán jelzi.
A termékek feletti tulajdonjog átszállása
A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.
Jogfenntartás, tulajdonjog kikötés
Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.
Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót

SZÁMLÁZÁS

A vásárlónak jogában áll eldönteni, hogy a megrendelését, az elérhető fizetési módok közül (beleértve az előre fizetést is) melyiket választja. Az Áfatörvény alkalmazásában nem minősül előlegfizetésnek, ha az ellenértéket megfizetni köteles fél saját döntése alapján előbb fizet, mint a teljesítési időpont.
Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve.
Vásárló kötelessége
Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.
A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.
Számlázás formája, számla elérhetősége
A TOMIMOTO az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére. A kiállított számla elektronikus üzenet (e-mail) formájában megküldésre kerül a Saját fiókban megadott e-mail címre.
Ügyfél felelőssége
Az Ügyfél felel a Saját fiókjába történő belépésért, annak adott esetben történő automatikussá tételéért és a belépéshez szükséges jelszó meghatározásáért, megadásáért, valamint annak harmadik személy részére történő esetleges továbbításáért, hozzáférhetővé tételéért. Az ezekből eredő mindennemű felelősség az Ügyfelet terheli. A Saját fiókból leadott megrendelésért és az ahhoz kapcsolódó mindennemű, ügyféloldali tevékenységért a Saját fiók tulajdonosa felel, az TOMIMOTO e-tekintetben felelősségét kizárja.

AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEI, RÉSZLETSZABÁLYAI

Az elállási eljárás csak azon Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozik, amelyeket a TOMIMOTO forgalmaz és értékesít.
A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a termék átvételétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.
Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja.
Az elállási jog az Eladóval szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót, azaz azzal szemben, akitől a terméket vásárolta.
A Fogyasztó elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak az Eladó TOMIMOTO részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Fogyasztó elállási szándékának. A TOMIMOTO a Vásárlási Támogatás oldalon keresztül biztosítja a Fogyasztó számára az elállási nyilatkozat mintát
Az elállási jog gyakorlásának feltételei, részletszabályai az alábbi linken érhetők el: https://www.emotorok.hu/oldal/ellálás
A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
A termék visszaszolgáltatása
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
Felek rögzítik, hogy gépjármű esetén kifogástalan az átvételkori állapottal megegyező, külső, belső, motorikus, mechanikus sérülések és fizikai módosítások nélküli, eredeti állapotban a fent megadott határidőn belül a TOMIMOTO Kft telephelyén 7629 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 98/2szám alatt, nyitvatartási időben személyesen köteles az Eladónak visszaszolgáltatni.
A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Az utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket Eladónak nem áll módjában átvenni.
Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Felek rögzítik Vevő felelősségét, hogy gépjármű esetén az átvételkor rögzítetthez képest kevesebb, mint 50 km-es próbaút megtételével köteles az Eladónak visszaszolgáltatni. Amennyiben a fent leírtak bármelyike nem teljesül, TOMIMOTO a visszavásárlást megtagadhatja és a gépjárművet a telephelyén nem veszi át.
Termékek és szolgáltatások, amelyekre nem biztosított az elállás joga
A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetekben:
1. a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
2. olyan Termék/Szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható ingadozásától függ;
3. olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
5. olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
6. olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel;
7. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta;
8. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
9. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
10. az emotorok.hu oldalának releváns felületén meghatározott egyéb Termékek/esetek tekintetében.
A TOMIMOTO fenntartja a jogot, hogy az egy felhasználó által jelentős számban és/ vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben a 14 napos termék-visszaküldés szolgáltatással történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú merül fel a 14 napos termék- visszaküldéssel való visszaélést illetően. Az TOMIMOTO ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és amennyiben szükségesnek látja, az illetékes hatóságok felé továbbítja az ügyet.

JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁGOK

Gépjárművek esetén a jótállási igény a megfelelően kitöltött és lepecsételt Garancia- és Szervizfüzettel és a Garanciális adatlappal érvényesíthető. A feltételekre vonatkozóan az importőr által előírt garanciális előírások irányadóak. Vásárló a szerződés megkötésével nyilatkozik, hogy e garanciális feltételeket megismerte, azokat elfogadta. A tervszerű karbantartásban meghatározott átvizsgálások kijelölt Márkakereskedésben / Márkaszervizben a megadott futásteljesítmény értékeknél (1000 km tűrésértéken belül) vagy időintervallumokban történt elvégeztetése a garancia érvényességének feltétele. Ezeknek az átvizsgálásoknak a költségeit a tulajdonosnak kell kiegyenlítenie.

KELLÉKSZAVATOSSÁG

A Vásárló a TOMIMOTO hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint.
A vásárló jogai
A Vásárló – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Vásárló kötelessége
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Vásárló a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.)
Kivel szemben érvényesíthető
Vásárló Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Egyéb feltételek
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a TOMIMOTO nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

TERMÉKSZAVATOSSÁG

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Vásárló jogai
Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Termék hiba
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Érvényesítési határidő
Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben, milyen feltételekkel érvényesíthető
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.
Gyártó, Eladó mentesülése
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

JÓTÁLLÁS

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei eladása esetén
Eladó kötelessége
Hibás teljesítés esetén az Eladó a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles.
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Minden TOMIMOTO által értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. Az TOMIMOTO a Weboldalon új, eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó Termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz.
A TOMIMOTO által értékesített Termékek esetében a Vásárló a szállításkor minden olyan Termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap.
A jótállás érvényesítésének menete
A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé.
A jótállás érvényesíthető közvetlenül a (a termék csomagolásában található gyártói jótállási jegy szerinti) gyártói szakszervizben.
A jótállás érvényesíthető közvetlenül az TOMIMOTO üzletében, TOMIMOTO székhelyén.
Érvényesítési határidő A jótállás időtartama a termék vételárának függvényében egy, kettő vagy három év. - 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 1 év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 2 év, - 250 000 forintot meghaladó vételár esetén 3 év.
E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést TOMIMOTO vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
Javíthatatlan termék esete
Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az TOMIMOTO részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában az TOMIMOTO köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.
Négy meghibásodás esete
Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a TOMIMOTO költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az TOMIMOTO köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, TOMIMOTO köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
30 napon belül nem javítható termék
Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény TOMIMOTO részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – az TOMIMOTO köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a TOMIMOTO köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
Kivételek
A fenti, harmincnapos kijavítási határidő az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, elektromos quadra, elektromos motorkerékpárra, elektromos segédmotoros kerékpárra, elektromos személygépkocsira, utánfutóra, valamint elektromotoros vízi járműre nem vonatkoznak.
A jótállási jegy hiányával kapcsolatos észrevételeit a Vásárló a www.emotorok.hu/oldal/kapcsolat elérhetőségeken jelezheti.
Nem tartozik a jótállás körébe
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:
1. szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
2. rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
3. helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
4. elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás és a kellék- illetve termékszavatossági jogok kapcsolata
A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok megilletik.
A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.
A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.
Három munkanapon belüli csereigény
Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

Hozzáférés korlátozása
A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. TOMIMOTO fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével TOMIMOTO-nak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló TOMIMOTO Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.
Kapcsolatfelvétel
Az Ügyfél a Termék forgalmazójával kapcsolatba léphet a terméklapon a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken. A Termék forgalmazója az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel.
Weboldal védelme
Amennyiben egy adott internethálózatról a TOMIMOTO megítélése szerint az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, az TOMIMOTO fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogató Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, a Weboldal tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.
Ajánlati kötöttség
A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi TOMIMOTO szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító TOMIMOTO alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.
Harmadik fél bevonása
Az Eladó a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

TITOKTARTÁS

A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁHF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.
A Vásárló/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.
Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Ugyanakkor az Ügyfél/Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

ADATVÉDELEM

A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános használati feltételek részét képezi, Az Adatvédelmi Nyilatkozat az alábbi linken érhető el:
https://www.emotorok.hu/oldal/adatvedelmi-nyilatkozat.
Cookie (SÜTI)használata
A Weboldal sütiket használ, az TOMIMOTO sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el: https://www.emotorok.hu/oldal/cookiek-sutik-hasznalata.
TOMIMOTO úgynevezett sütik (cookie-k) és helyi adattárolás segítségével teszi honlapjait egyszerűbben használhatóvá, hogy az Ön igényeinek megfelelően személyre szabhatók legyenek. Ez az útmutató azzal a céllal jött létre, hogy a lehető legérthetőbben elmagyarázza, hogy mik azok a sütik, mire használjuk őket, és hogy milyen módon lehet ezeket beállítani vagy törölni – ha Ön éppen ezt szeretné.
Mi az a süti?
Szinte minden honlap használ sütiket. A süti egy kis fájl, ami elmenti az internetes beállításokat. Ezt a honlap első meglátogatásakor tölti le a böngésző. Amikor legközelebb visszatér erre a honlapra ugyanarról az eszközről, akkor a böngésző megnézi, hogy van-e kapcsolódó süti (ami pl. tartalmazza a honlap nevét), és a sütiben lévő adatokat elküldi a honlapnak. Ily módon a honlap felismeri, hogy Ön nem először látogatja az oldalt, és – bizonyos esetekben – ennek megfelelően alakítja a honlap tartalmát.
A sütik előnyei
Egyes sütik rendkívül hasznosak, mert felhasználóbaráttá teszik azokat a honlapokat, amiket Ön rendszeresen meglátogat. Ha Ön ugyanazt a számítógépet és böngészőt használja, mint korábban, akkor a sütik megjegyzik a beállításait, tájékoztatnak minket arról, hogy hogyan szokta használni honlapunkat, és olyan tartalmakat tesz elérhetővé a honlapon, ami megfelel az Ön érdeklődésének és elvárásainak. A honlapunk által használt sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amelyek alapján Ön személyesen beazonosítható lenne.
Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, milyen sütiket használ a TOMIMOTO Kft. honlapja, és bemutatjuk, hogy ezek hol jelennek meg, és milyen célt szolgálnak.
A sütik kezelése és törlése
Ha meg szeretné változtatni azt, ahogy a böngésző kezeli a sütiket – ideértve a TOMIMOTO Kft. honlapjáról (vagy bármely más honlapról) érkező sütik blokkolását vagy törlését –, akkor ezt a böngésző beállításainál tudja megtenni. A sütik kezelésénél a legtöbb böngésző lehetővé teszi az összes süti elfogadását/elutasítását, csak bizonyos fajta sütik elfogadását, vagy akár azt is beállíthatja, hogy engedélyt kérjen Öntől minden egyes süti lementése előtt. Ezenkívül lehetőség van a sütik törlésére is. A sütik kezelésének és törlésének menete böngészőfüggő. Ha szeretné megtudni, hogy az Ön által használt böngészőben hogyan kell ezt elvégezni, akkor tekintse meg a böngésző súgóját, vagy látogasson el a http://www.aboutcookies.org címre, ahol lépésről lépésre leírják a sütik kezelésének és törlésének módját a különböző böngészőkben.
Az elektromotorok.hu honlapon használt sütik:
Működéshez szükséges sütik
cookies accepted – ebben a sütiben tároljuk, hogy milyen típusú sütiket fogadott el
PHPSESSIED – Munkamenet adatokat tartalmazó süti. Munkamenet bezárása után ez a süti megsemmisül.

VIS MAIOR

E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az TOMIMOTO-ot érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi TOMIMOTO számára a jelen ÁHF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.
A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.
Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.


2021. április 16.